Αγνά Παραδωσιακά Κρητικά Προϊόντα

Αν αξιώσει ο Θεός
και βλέπετε τη σελίδα,
θα φέρνω και στο σπίτι σας
όλα μου τα καλούδια.